Brandveiligheid Bejaardenhuizen

TreviraCS en Brandvetragende gordijnen

 

29 nov 2007 … 9 bewoners sterven bij brand bejaardentehuis. Bij een brand in een bejaardentehuis in het Oost-Vlaamse Melle (België) zijn negen bewoners …  

Dat is toch echt iets wat we niet willen toch? Als we terug denken aan een Volendam of………….
De meeste mensen huiveren bij het idee. Toch loont het de moeite hier eens over na te denken. Brandpreventie kan namelijk levens redden. Bij De Haan Vloer en Raam Decoratie weten ze hier alles van.  Brandpreventie kan het verschil zijn tussen leven en dood. Wetten en regels De wetgeving omtrent brandveiligheid en brandpreventie wordt steeds strenger. Sinds januari 2002 is er een nieuwe wet van kracht waaraan alle openbare ruimten en bedrijven waar meer dan vijftig mensen werken aan moeten voldoen. Brandwerend materiaal op de vloer of voor gordijnen is dus verplicht.
Wij  bieden onze klanten een compleet pakket op het gebied van brandveiligheid. Het begint met een goed advies, op locatie aangemeten en op maat vervaardigd. Wij leveren aan partycentra, bejaardenhuizen, ziekenhuizen, theaters, bioscopen, en scholen. Maar ook als particulier kunt u terecht. U bent welkom en kan vrijblijvend een afspraak maken of gewoon langskomen in onze showroom in Urk
 

Wij hebben een grote collectie met brandvertragende gordijnstoffen in onze winkel. Drapilux en ander TreviraCS stoffen in huis.

Onze produkten zijn er als enige in geslaagd om bij het testen van de brandvoortplanting van gordijnstof bij TNO centrum voor brandveiligheid de hoogste klasse te behalen. De brandvoortplantingstest (NEN 6065) is de zwaarste test in de categorie brandveiligheid en wordt voornamelijk toegepast op allerlei “harde” bouwmaterialen zoals hout, kunststof panelen enz.

Bij het testen van gordijnstof, bestaand of nieuw, zijn de testresultaten nog nooit boven klasse II uitgekomen. Het nu behaalde resultaat van onze producte vallen in klasse I en moet worden gezien als een doorbraak op het gebied van brandpreventie.

Raadpleeg eerst uw brandweer zodat u zeker weet dat u de applicatie zelf kan toepassen. U ontvangt bij bestelling van het product een invulcertificaat. Dat is tevens een bewijs voor de brandweer en verzekering.

Toepassing

Onze producten worden toegepast op bijna alle soorten natuurlijke en synthetische vezels. Controleer vooraf of de te behandelen stof voldoende absorbeert. U kunt dat doen door even wat water op de stof te druppelen. Trekt de druppel direct in de stof dan zal ons produkt dat ook doen. Het beschermt u kostbare interieur tegen de gevolgen van brand en voorkomt dat een beginnende brand kan uitgroeien tot een uitslaande brand.

Het aanbrengen

Onze producten worden onder lage druk over het te behandelen oppervlak verneveld.  U kunt  benevelen met een plantenspuit, zoals hieronder is afgebeeld. Tijdens de drogingsperiode van ongeveer 6 uur hecht het product zich aan het oppervlak en vormt een bijna onzichtbare beschermlaag.  Afhankelijk van de vezelkwaliteit kan enige krimp voorkomen. Het te behandelen oppervlak dient kleurvast en absorberend te zijn.

De Werking

Zodra de temperatuur als gevolg van vuur boven de 120 graden Celsius stijgt worden de verschillende bestanddelen van de beschermlaag actief. Het product zorgt voor een koeling van het oppervlak waardoor een uitbreiding van de vlammen wordt voorkomen. Tevens wordt er uit de directe omgeving van het behandelde oppervlak zuurstof onttrokken, waardoor het vuur zal doven en geen verdere schade kan aanrichten.

Test

In verschillende laboratoria is het product uitgebreid getest volgens de ISO 6941 norm, BS 5438 norm, NEN 1722 norm en de DIN 5436 norm. De werking van Finivlam kunt u zelf controleren na de droogtijd van ± 6 uur. U kunt dan 2 cm. onder een stukje behandelde stof een vlammetje te houden. De behandelde stof moet minimaal 15 seconden geen vlam vatten. Indien de werking onvoldoende is moet de behandeling herhaald worden.

TNO testrapport

Ons productis bij het TNO centrum voor brandveiligheid getest volgens de NEN 1722, NEN-EN 1101 en NEN-EN 1102 normen. Het rapport van deze TNO test kunt u opvragen.

Milieu

Ons product voldoet aan de strengste eisen op het gebied van milieu. Het product is niet giftig en volledig biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het geurloos, kleurloos, veroorzaakt geen irritaties en heeft een neutrale PH-waarde. Ook tast het de kleuren en stoffen niet aan.

Garantie en Certificaat

Ons product garandeert de werking van haar produkten voor een periode van één jaar. U ontvangt een certificaat dat u zelf in kunt vullen en tevens bewijs is voor de verzekering en brandweer dat u het product van ons ontvangen heeft, uiteraard moet het product op de juiste wijze zijn toegebracht en gecontroleerd

Voorkom brand in uw woning

Hoe kunt u brand voorkomen en wat moet u doen bij brand?

Alledaagse preventieve maatregelen

– laat de tv niet onnodig stand-by staan

– leg geen snoeren onder het tapijt

– laat eenmaal per jaar uw c.v. en geiser schoonmaken en controleren

– zorg dat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar wordt geveegd

– gebruik altijd schoon en droog hout voor de open haard

– zorg dat kinderen niet met lucifers of aanstekers kunnen spelen

– doof sigaretten of sigaren nooit in een prullenmand

– rook nooit in bed

– zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen en gebruik onbrandbare kaarsenstandaards

– vul de brander van fondue- en gourmetstellen niet in de nabijheid van vuur

– houd halogeenverlichting, i.v.m warmteproductie, uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel deze uit bij afwezigheid

– laat een strijkbout nooit onbewaakt achter

– wanneer de zekeringen doorslaan, verhelp dan de oorzaak of roep de hulp van een vakman in

– neem brandwerende kast voor uw waardevolle spullen

– zorg er voor dat het telefoonnummer van de brandweer of het landelijk alarmnummer, 112, bij de telefoon ligt.

In de keuken

– maak er een gewoonte van brandbaar materiaal uit de omgeving van uw kooktoestel te weren, dus geen theedoeken, handdoeken, pannenlappen of verpakkingsmaterialen van gebruikte etenswaren in de buurt van uw fornuis

– verschoon regelmatig het filter van uw afzuigkap. Vet kan er vlam in vatten

– bewaar vluchtige en licht ontvlambare schoonmaakmiddelen bij voorkeur niet in uw keuken. Als dat niet anders kan, zorg dan dat ze worden opgeborgen in een ruimte met goede ventilatie en uit de buurt van waakvlammen van geisers of kachels

– wanneer u met vluchtige of licht ontvlambare schoonmaakmiddelen in de keuken aan het werk bent, zorg dan eveneens voor goede ventilatie, schakel waakvlammen eventueel uit en zorg dat er niet gerookt wordt.

In de garage

– gebruik spuitbussen nooit in de buurt van een brander of een waakvlam

– zet spuitbussen nooit in de zon

– kijk uit met flessengas. Plaats de fles rechtop, gebruik goede slangen en klemmen en controleer de aansluiting met een zeepoplossing. Dus nooit met lucifers! Vul de fles nooit met lpg.

– wees voorzichtig met licht ontvlambare materialen, zoals benzine of spiritus.

Rookmelders

Een brand ontdekt u zo snel mogelijk door een rookmelder. Let hierbij op het volgende:

– is het een goedgekeurde melder door het Keurmerkinstituut Consumentproducten?

– is het signaal goed hoorbaar op de plaats waar dat nodig is?

– werkt de melder op het lichtnet of een batterij? Check de batterijen maandelijks.

– geeft de melder een signaal wanneer de batterij bijna leeg is?

– hoeveel melders zijn er nodig?

Een vluchtplan

In het geval van brand moet u zo snel mogelijk naar buiten. Daarom is het nuttig om met eventuele huisgenoten een vluchtplan te maken. Dit zijn de tips:

– zorg dat iedere huisbewoner weet wat voor hem/haar de beste vluchtroute is

– vlucht bij voorkeur altijd naar beneden

– zorg ervoor dat de vluchtroute ontdaan is van mogelijke barricades, zoals fietsen, vuilniszakken etc.

– let erop dat deuren snel te openen zijn, houd daarom sleutels van deuren die ‘s nachts op slot zijn binnen handbereik

– spreek van tevoren af wie voor welke baby, kind, oudere of mindervalide zorgt.

Meer informatie vindt u in de folder “brandveiligheid in huis”. Deze brochure kunt u bestellen door EUR 2 over te maken op girorekening 38 88 33 ten name van Consument en Veiligheid te Amsterdam, tel. 020-5114567. Bron: Stichting Consument en Veiligheid

Blusmiddelen

Nadat U de brandweer heeft gewaarschuwd, kunt u met verschillende blusmiddelen overgaan tot het bestrijden van een brand. Het Nationaal Centrum voor Preventie zegt hierover het volgende:

Waterslang

Een tuinslang van voldoende lengte, permanent aangesloten op de waterleiding, waarmee iedere plaats in de woning bereikt kan worden is nuttig. Nog beter is een kleine slanghaspel die speciaal voor de brandbestrijding is ontwikkeld. Die kan tevens gebruikt worden voor het nat houden van een rieten kap, maar ook voor het sproeien van de tuin en het wassen van de auto.

Blustoestel

Brandblustoestellen zijn hèt eerste hulpmiddel voor het blussen van een brand in een beginstadium. Het bluseffect van een blustoestel is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard, de omvang en de plaats van de brand, de hoeveelheid blusstof en de geoefendheid van degene die het toestel bedient. Als blusstof worden in blustoestellen gebruikt:

– water en schuim;

– bluspoeder;

– koolzuurgas (CO2=kooldioxyde=koolzuursneeuw);

Het blusmiddel moet geschikt zijn om het type brand dat men verwacht te blussen. Om dit te kunnen bepalen zijn vier ‘brandklassen’ vastgesteld.

– brandklasse A: branden van vaste stoffen zoals hout, papier, textiel.

– brandklasse B: branden van vloeistoffen zoals benzine, olie, spiritus, aceton.

– brandklasse C: branden van gassen zoals aardgas, LPG, pro-paan, butaan.

– brandklasse D: branden van lichte metalen zoals natrium, magnesium, titanium.

Deze lettercodering is ook op het etiket van blustoestellen terug te vinden, waardoor men weet voor welk type brand het blustoestel geschikt is. In het woonhuis kan men vooral branden van brandklasse A verwachten.

Aanschaf blustoestel

Voor de aanschaf van een blustoestel moet u op het volgende letten:

– De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning verwacht kan worden (meestal brandklasse A);

– Het toestel moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden;

– Het toestel moet navulbaar en controleerbaar zijn;

– Schaf een toestel aan met een rijkskeurmerk afgegeven door de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

– Koop een niet te klein toestel (in ieder geval meer dan 2 kg), anders is het bluseffect te gering;

– Lees goed de bijbehorende instructies;

– Breng het toestel zichtbaar en niet te hoog aan op een voor iedereen bereikbare plaats;

– Laat het toestel meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet leeg;

– Laat het toestel periodiek controleren (ten minste éénmaal per jaar);

– Monteer slanghaspels bijvoorbeeld onder de trap of in de berging, in ieder geval zo dat iedere plaats in het huis snel met de waterstraal bereikt kan worden.

Brandpreventie voor de open haard

Een open haard is erg gezellig, maar tevens een bron van brandschade. Houdt u zich, om te voorkomen dat u daar het slachtoffer van wordt, aan de volgende richtlijnen:

– Zorg dat uw open haard en het bijbehorende rookafvoerkanaal in goede conditie zijn;

– Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen;

– Wanneer u een brandbaar dak heeft, zorg dan voor een vonkenvanger op de schoorsteen en zorg ervoor dat deze vrij is van bladeren, takjes en vogelnesten;

– Zorg er voor, dat door het plaatsen van een vonkenvanger voor het haardvuur geen vonken kunnen vallen op uw parket, vloerbedekking of tapijtjes;

– Stook bij voorkeur harsvrij hout (eiken, beuken, berk, fruitbomen), gooi geen geverfd of gebeitst hout, textiel of kunststoffen in het vuur.

– Als er ondanks uw maatregelen toch een schoorsteenbrand ontstaat, sluit dan onmiddellijk de schoorsteenklep, doof het haardvuur met zand en waarschuw eventueel de brandweer. Laat na de brand uw schoorsteen vegen en controleren op eventuele beschadiging.